Samferdselsministeren har digitalt møte med Trygg Trafikk

Sted: