Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har digitalt møte med Trygg Trafikk

Sted: