Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med aktører i drosjenæringen

Sted: