Samferdselsministeren har møte med aktører i drosjenæringen

Sted: