Samferdselsministeren har møte med Bjørnafjorden kommune

Sted: