Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Bjørnafjorden kommune

Sted: