Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Bodø kommune

Sted: