Samferdselsministeren har møte med Bodø kommune

Sted: