Samferdselsministeren har møte med byområder

Sted: