Samferdselsministeren har møte med Fylkesordførerkollegiet i KS

Sted: