Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Innlandet fylkeskommune

Sted: