Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Fagforbundet

Sted: