Samferdselsministeren har møte med Fagforbundet

Sted: