Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Norges Bilsportsforbund

Sted: