Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Norse Atlantic Airways

Sted: