Samferdselsministeren har møte med Opplysningsrådet for veitrafikken

Sted: