Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Opplysningsrådet for veitrafikken

Sted: