Samferdselsministeren har møte med Oslo og Viken

Sted: