Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Oslo og Viken

Sted: