Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Ringeriksregionen

Sted: