Samferdselsministeren har møte med Ringeriksregionen

Sted: