Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma

Sted: