Samferdselsministeren har møte med Viken fylkeskommune

Sted: