Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Viken fylkeskommune

Sted: