Samferdselsministeren holder innlegg på seminar i regi av EBA

Sted: