Samferdselsministeren holder innlegg på konferansen "Transport & Logistikk 2022"

Sted: