Samferdselsministeren holder innlegg på møte hos NLF

Sted: