Samferdselsministeren holder innlegg på Taxiforbundets fagkonferanse

Sted: