Samferdselsministeren holder innlegg på ZERA-konferansen om regional nullutslippsluftfart

Sted: