Samferdselsministeren markerer anleggsstart for InterCity-prosjektet Kleverud–Sørli–Åkersvika

Sted: