Samferdselsministeren - veiåpning E16 Eggemoen–Olum

Sted: