Statsministeren deltek på Nordisk råds sesjon i Helsingfors

Stad: Finland

Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på Nordisk råds sesjon i Helsingfors.

Noreg har formannskapet i Nordisk ministerråd i år. I tillegg til statsministeren vil også utanriksministeren, utviklingsministeren, som også er nordisk samarbeidsminister, klima- og miljøministeren, forsvarsministeren, samferdselsministeren, helse- og omsorgsministeren, kultur- og likestillingsministeren, samt næringsministeren vere til stades under Nordisk råds sesjon i Helsingfors, som varer frå 31. oktober til 3. november.

Journalistar som vil følgje dette kan akkreditere seg her. Merk at fristen er 28. oktober kl. 14.00.

Pressekontaktar er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.