Statsministeren deltek på regjeringas årlege møte i Forum om muslimfiendtlegheit

Adresse: Akersgata 59

Stad: R5

Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på regjeringas første årlege møte i Forum om muslimfiendtlegheit.

Forumet legg til rette for jamleg dialog mellom regjeringa og representantar for den muslimske befolkninga og organisasjonar som er engasjert i arbeidet mot diskriminering av og hat mot muslimar. Tema for møtet er sikkerheit for muslimar og muslimske trossamfunn – bekymringar, utfordringar og forslag til handtering. Møtet er lukka.

Arbeids- og inkluderingsministeren, barne- og familieministeren, justis- og beredskapsministeren og kultur- og likestillingsministeren deltek også på møtet.

Kontakt Justis- og beredskapsdepartementet for meir informasjon om møtet.