Statsministeren gjer greie for handteringa av Ukraina-krigen i Stortinget

Stad: Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre gjer greie for regjeringa si handtering av krigen i Ukraina og den sikkerheitspolitiske situasjonen.

Pressekontakt er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no.