Statsministeren leier møte i regjeringa sitt kontaktutval for partane i arbeidslivet

Stad: Statsministerens kontor

Statsminister Jonas Gahr Støre leier eit møte i regjeringa sitt kontaktutval for partane i arbeidslivet. Tema for møtet er statsbudsjettet for 2023.

Møtet er på Statsministerens kontor, i Glacisgata 1. Det vil vere ei fotomoglegheit ved starten av møtet. Oppmøte for fotografar seinast kl. 08.30.

Etter møtet, om lag kl. 10.30, vil møtedeltakarane vere tilgjengelege for presse. Me ber om påmelding til rvi@smk.dep.no innan torsdag 6. oktober kl. 14.00. For akkreditert presse er oppmøte seinast kl. 10.30. Ta med gyldig pressekort og ID.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Helene Hoddevik Mørk, telefon 94 35 68 81, e-post hhm@smk.dep.no.