Statsministeren leier eit møte i regjeringa sitt kontaktutval med partane i arbeidslivet

Stad: Statsministerens kontor

Statsminister Jonas Gahr Støre leier eit møte i regjeringa sitt kontaktutval med partane i arbeidslivet. Tema for møtet er den økonomiske situasjonen og tariffoppgjeret 2024.

Møtet går føre seg på Statsministerens kontor, i Glacisgata 1. Det vil vere mogleg for fotografar å arbeide ved starten av møtet. Oppmøte for fotografar seinast kl. 09.30.

Etter møtet, om lag kl. 11.30, vil møtedeltakarane vere tilgjengeleg for presse. Me ber om påmelding til rvi@smk.dep.no innan søndag 11. februar kl. 12.00. For akkreditert presse er oppmøte seinast måndag kl. 11.00. Ta med gyldig pressekort og ID.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.