Statsministeren og olje- og energiministeren inviterer til toppmøte om havvind

Stad: Statsministerens kontor

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til toppmøte om havvind i samband med regjeringas arbeid med grønt industriløft.

Fleire statsrådar deltek også på møtet, i lag med representantar for partane i arbeidslivet, kraftsektoren, industrien, miljøorganisasjonar, kunnskapssektoren  og andre aktørar.

Det er høve til å fotografere når møtet startar. Oppmøte seinast kl. 13.30 på Statsministerens kontor i Glacisgata 1. Ta med gyldig pressekort og ID. Påmelding til smkinfo@smk.dep.no.

Kl. 16.00: Statsministeren og olje- og energiministeren er tilgjengelege for pressa etter toppmøtet om havvind. Oppmøte i Glacisgata 1 seinast kl. 15.30. Påmelding til smkinfo@smk.dep.no.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91191313, e-post the@smk.dep.no.