Statsministeren til Kirkenes

Stad: Kirkenes

Statsministeren besøkjer Kirkenes måndag 9. mai. Han skal mellom anna på bedriftsbesøk, møte representantar for næringslivet, kulturlivet og organisasjonslivet og treffe representantar for den russiske befolkninga.

Program

Kl. 11.25 Besøk på Kirkenes Snowhotel. Omvisning, orientering om situasjonen for reiselivet. Pressa kan vere med, og det blir mogleg med separatintervju. Parkering ved inngangen til resepsjonen.

Kl. 13.00 Besøk på Kimek mekaniske verkstad. Møte med fleire næringslivsaktørar, næringsorganisasjonar og partane i arbeidslivet om situasjonen i Sør-Varanger og verknaden av sanksjonane mot Russland. Omvisning på bedrifta.

Pressa kan vere til stades, statsministeren vil vere tilgjengeleg for intervju under besøket.

Kl. 15.00 Møte med Barentssekretariatet og representantar for den russiske befolkninga i Kirkenes. Stad: Terminal B (Kulturhus i Kirkenes sentrum). Pressa kan vere til stades under heile eller delar av samtalen.

Kl. 18.00 Ope møte i regi av Sør-Varanger Arbeiderparti på Samfunnshuset. Statsministeren deltek i paneldebatt med tema: Utfordringar i Sør Varanger i dagens situasjon.

Kontaktperson for Sør-Varanger Ap: Odne Stunes, telefon 41 48 98 88.

Pressekontaktar for statsministeren: Politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, epost the@smk.dep.no

Presse som ønsker å følge statsministeren på heile eller delar av besøket, kan kontakte Tone Hertzberg på the@smk.dep.no i løpet av denne veka.