Statsministeren til Stockholm

Stad: Stockholm

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkjer Stockholm.

Kl. 08.15: Møte med svensk næringsliv om grøn omstilling.

Kl. 11.15: Møte med leiinga i Wallenberg-konsernet om grøn industriutvikling.

Kl. 12:00: Møte med statsminister Magdalena Andersson. På dagsordenen for møtet står mellom anna krigen i Ukraina og konsekvensane av denne, sikkerheit og forsvar, samarbeid om næringsutvikling og grøn omstilling, og erfaringar frå pandemien.

Kl. 13.45: Felles pressetreff med moglegheit for fysisk og digital deltaking.

Kl. 14.30: Audiens hos H.M. Kong Carl XVI Gustaf av Sverige.

Presse som ønsker å følgje besøket, må akkreditere seg til: mlk@smk.dep.no innan fredag 1. april.

Pressekontaktar er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Marte Lerberg Kopstad, telefon 99 52 20 26, e-post mlk@smk.dep.no.