Politisk rådgiver Herman Høgby Robertsen

Politisk rådgiver Herman Høgby Robertsen (Ap)

Tiltrådte: 16.10.2023
Født: 1996

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
E-post: Herman-Hogby.Robertsen@aid.dep.no
Mobil: 45 44 18 06

Herman Høgby Robertsen er født i 1996 og kommer fra Moss. Han har jobbet som politisk rådgiver i Viken Arbeiderparti, AUF og for partisekretæren i Arbeiderpartiet før han ble politisk rådgiver for Tonje Brenna i august 2023. Han har også jobbet en kort periode som journalist i Dagsavisen Moss Dagblad.

Høgby Robertsen har fullført MSc European and International Public Policy ved London School of Economics and Political Science, samt MA (Hons) International Relations ved University of St Andrews.