Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 2421-2430 av 6410 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utsatt iverksetting av innkreving av tilleggsskatt mv.

  11.12.2015 Brev Finansdepartementet

  Etter gjeldende rett skal skatte- og avgiftskrav, også ilagt tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll og overtredelsesgebyr, betales ved forfall selv om skyldneren påklager eller bringer vedtaket som ligger til grunn for kravet inn for domstolene

 • Ber Skattedirektoratet om å utsette innkreving av tilleggsskatt

  11.12.2015 Nyhet Finansdepartementet

  - For å styrke skattyternes rettsikkerhet har jeg i dag bedt Skattedirektoratet om å utsette innkrevingen av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr når skattyter har klaget eller brakt saken inn for domstolen, sier finansminister Siv Jensen.

 • Enklere skatteregler og styrket rettssikkerhet

  11.12.2015 Tale/innlegg Finansdepartementet

  I møte med skatteloven har for mange enkeltpersoner og bedrifter støtt på problemer. Nå fremmer regjeringen forslag for å styrke skattyteres rettsikkerhet og forenkle regelverket.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Land-for-land-rapportering

  11.12.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet sendte 2. desember 2015 et forslag til nye regler i ligningsloven med krav om land-for-land-rapportering for skatteformål på høring. Dette høringsforslaget er ikke en del av de kravene om land-for-land-rapportering som har vært

 • Brev om uvektet kapitalandel

  09.12.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt et oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide et forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet kapitalandel.

 • Uvektet kapitalandel

  09.12.2015 Brev Finansdepartementet

  Det vises til Finanstilsynets brev 26. juni 2015 med redegjørelse for gjeldende regler om uvektet kapitalandel, norske bankers uvektede kjernekapitaldekning samt tilsynets vurdering av hvordan og når et krav til uvektet kapitalandel for banker bør

 • Høring - NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet

  09.12.2015 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender i dag NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet ut på høring.

  Høringsfrist: 09.03.2016 Status: Ferdigbehandlet

 • Nett-tv

  Sett pris på miljøet

  09.12.2015 Artikkel Finansdepartementet

  -Riktig fastsatte avgifter er det sentrale virkemiddelet i klima- og miljøpolitikken, ved siden av deltakelse i EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagasser. Flere av de eksisterende miljøavgiftene bør justeres og enkelte nye avgifter innføres.

 • Nett-tv

  Utredning fra grønn skattekommisjon

  09.12.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget, som ble oppnevnt 15. august 2014, har vurdert om og hvordan en grønn skatteomlegging kan bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og en god

 • NOU 2015: 15 - Sett pris på miljøet

  Rapport fra grønn skattekommisjon

  09.12.2015 NOU Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon har vurdert om og hvordan et grønt skatteskift kan bidra til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Utvalget slår fast at forurenser skal betale og at riktig fastsatte avgifter er det sentrale virkemiddelet i klima- og

Til toppen