Avdelingsdirektør Erling G. Rikheim

E-post: erling.rikheim@fin.dep.no
Telefon: 22 24 45 46
Mobil: 97 56 60 94