Andreas Rakli

Seniorrådgiver i juridisk avdeling.

Bilde av Andreas Rakli
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap (juss) våren 2009. Jobbet som saksbehandler i Utlendingsnemnda (UNE) fra 2009 til 2016 med behandling av klager i saker etter utlendingsloven og statsborgerloven. Har også jobbet som advokatfullmektig i Help Forsikring fra 2016 til 2018, med bistand til boligkjøpere i saker mot boligselger om mangler ved boligen. Seniorrådgiver i KD fra 2018.

Hvorfor du søkte på jobb i KD

Jeg synes KDs portefølje, særlig skole og opplæring, virket veldig spennende. Jeg tenkte at det ville være gøy å jobbe så tett på de beslutninger som tas på toppen. Jeg hadde også et ønske om å bruke den kompetansen jeg hadde fra forvaltningsrettsområdet, men på en annen måte enn kun med behandling av enkeltsaker (vedtak).

Min arbeidshverdag

Arbeidshverdagen er variert og består av blanding av planlagt regelverksarbeid og kortere leveranser som svar på publikums- og mediehenvendelser, henvendelser fra Stortinget og spørsmål/bestillinger fra politisk ledelse. I saker med prosesser over land tid er det ofte arbeid i team, mens mindre saker gjerne innebærer mer individuelt arbeid. I juridisk avdeling har vi generelt fokus på regelverksarbeid, og samarbeider med de ulike avdelingene om fag. Arbeidshverdagen kan til tider være hektisk med særlig trykk ved dagsaktuelle temaer som krever rask behandling. Man vet aldri helt hva som kan dukke opp av saker, og det er også noe av det som gjør det morsomt å jobbe i KD.

Akkurat nå jobber jeg mest med å følge opp høringen av en ny opplæringslov. Dette innebærer blant annet å oppsummere høringssvarene på «mine» områder og å bidra til å skrive lovproposisjon som senere skal legges frem for Stortinget. Dette er del av en lang prosess over flere år.

Det er flere arenaer for kunnskapsdeling, både internt i juridisk avdeling og på tvers av avdelingene i KD. I juridisk avdelingen har vi blant annet fagmøter, avdelingsmøter og seminarer. I nesten alle saker samarbeider vi med aktuell fagavdeling. Jeg synes vi har en veldig god delingskultur i avdelingen, og vi er opptatt av å løfte hverandre frem.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Utdanningen (jussen) bruker jeg i stort sett alt arbeid. Jeg bruker også erfaringer fra generell forvaltningsrett fra tidligere jobber. Vi har god tilgang på kurs i KD for å holde oss faglig oppdatert, og jeg blant annet vært på kurs i reglene om innsyn.

Tips til studenter og jobbsøkere?  

Erfaring fra annet arbeid, særlig innenfor offentlig sektor, er en god erfaring å ta med inn i KD. Ellers sitter vi i kontorlandskap og har stort fokus på samarbeid. Det er derfor en fordel å være utadvendt, åpen og nysgjerrig!