Bjørn Breivik

Seniorrådgiver i avdeling for barnehage og grunnskole, seksjon for styring og samarbeid.

Bilde av Bjørn Breivik
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved UiB. Dette er en fagretning innen statsvitenskap som kombinerer politisk teori og organisasjonsteori for å studere politikk, forvaltning og organisasjon. Jeg valgte å skrive masteroppgave om etatsstyring fordi jeg tenkte det kunne være relevant for å få jobb. Det tok et halvt år og mange søknader på både relevante og mindre relevante jobber, men endte med to jobbtilbud som begge var knyttet til etatsstyring.

Etter studiene begynte jeg å jobbe i Utdanningsdirektoratet (Udir) i 2010, blant annet med direktoratets bidrag inn i styringsdialogen mellom KD og Udir. Det var flere grunner til at jeg i 2015 begynte å jobbe i KD. Jeg ønsket erfaring fra flere forvaltningsnivåer og var helt fra studiene nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i et departement. I tillegg synes jeg det er givende å jobbe med barnehagesektoren og grunnopplæringen, og ønsket å fortsette med det.

Min arbeidshverdag  

Jeg har jobbet mest med etatsstyring og sikkerhet og beredskap. I departementet opplever jeg likevel å ganske ofte bli kastet inn i nye oppgaver som jeg ikke har erfaring med fra tidligere. I år har jeg f.eks. jobbet med å tilrettelegge for at fordrevne fra Ukraina får et godt tilbud i barnehage og skole så raskt som mulig, så oppgaver og hva som må prioriteres vil ofte variere ut fra hva som skjer i samfunnet. Stikkord for oppgavene som ofte tilfaller meg er nok samarbeid og koordinering. Det er går mye tid til innhenting av innspill og samskriving av ulike former for dokumenter.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Gjennom studiene fikk jeg nyttig teori og kunnskap om hvordan forvaltningen er tenkt å fungere, og dette er helt klart relevant kunnskap for de oppgavene jeg har i KD. Så skal det sies at det gir en helt annen innsikt å faktisk være en del av forvaltningen. Jeg tenker at de som kommer inn med annen faglig bakgrunn lærer seg mye av det jeg lærte gjennom studiene gjennom sitt daglige arbeidet. Min mening er at det nyttigste fra studiene for en jobb i KD er evnene man får til kritisk tenkning og anvendelse av vitenskapelige metoder.

Tips til studenter og jobbsøkere?  

Det er viktig både for deg selv og KD at du trives dersom du får jobben, så jeg tenker det er lurt å lytte til det som blir sagt om stillingen under intervju og at du ikke bare selger deg inn for enhver pris.

Engasjement er veldig bra, men du må huske på at KD er politisk styrt, så du må være komfortabel med å iverksette politikk du ikke nødvendigvis er enig i.