Frederik Klaveness

Seniorrådgiver i juridisk avdeling.

Bilde av Fredrik Klaveness
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Jeg er utdannet jurist, og har tidligere jobbet som advokat, blant annet med erstatningssaker og eiendom. Startet i KD i 2020.

Hvorfor søkte du jobb i KD?

På grunn av muligheten til å jobbe med dagsaktuelle saker i begivenhetens sentrum, og å få arbeide med utviklingstrekkene i samfunnet. For eksempel fikk jeg spille en rolle i forbindelse med situasjonen i Ukraina, og dette var inspirerende og givende. Jobben man gjør i KD har relevans for veldig mange mennesker. I KD er man en del av et sammensatt og stort spill. Man må samarbeide og forholde seg til mange ulike aktører, som den politiske ledelsen, regjering, storting, andre departementer, underliggende etater, brukere (for eksempel elevene og lærerne) og publikum. Man lærer å bruke juss som et virkemiddel for styring og samfunnsutvikling, og at jus kan brukes til mer enn å bare vinne frem med pengekrav.

Min arbeidshverdag

Jeg jobber blant annet med livssyn og religion i skolen, reklameforbud i skolen, Ukraina-situasjonen og lovarbeid. Jeg jobber i store samarbeidsprosjekter, og har også mye selvstendig ansvar. Arbeidstempoet er tidvis høyt, og samtidig har vi mulighet for fordypning i enkelte rettsområder.  I vår avdeling har vi en god delingskultur, og vi har en åpen dør-policy.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Jeg vil si at jeg bruker min faglige bakgrunn 90% av tiden, hver dag.

Tips til studenter og jobbsøkere?  

Jeg mener at viktige egenskaper er engasjement, åpenhet for erfaringer og ideer og en positiv innstilling. Du bør har interesse for å jobbe med dagsaktuelle saker i begivenhetens sentrum, og de store utviklingslinjene i samfunnet. Jobben man gjør, har relevans for veldig mange. Du bør også være åpen for å samarbeide med, og forholde deg til mange ulike aktører.