Hanne Roald

Seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten.

Bilde av Hanne Roald
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Jeg er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda. I tillegg har jeg studert statsvitenskap ved Universitetet i Oslo med et utvekslingsår i England. Etter studiene jobbet jeg som journalist i NRK før jeg i mai 2020 begynte som kommunikasjonsrådgiver i KD.

Min arbeidshverdag

Arbeidshverdagen er veldig variert og det er det jeg liker best med jobben. Har jeg pressevakt, følger jeg opp  henvendelser vi får fra media. Andre dager skriver jeg utkast til avisinnlegg eller er med statsrådene på reiser og besøk. Vi jobber ofte med korte frister og det kan være hektisk i perioder, men heldigvis får vi mye god hjelp fra fagavdelingene i departementet. Vi gir også kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. Da får vi anledning til å fordype oss, for eksempel når en ny stortingsmelding skal lanseres.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Jeg bruker bakgrunnen min som journalist ofte, blant annet når jeg skriver. Det er viktig at regjeringens politikk blir presentert på en lettfattelig måte slik at alle forstår. Jeg har også ledet en del paneldebatter i KD og da har bakgrunnen min som programleder vært en fordel.

Tips til studenter og jobbsøkere? 

Det er veldig spennende å komme så tett på politiske prosesser og se hvordan byråkratiet fungerer i praksis. Som kommunikasjonsrådgiver jobber man med alle fagfeltene innenfor departementet noe som gjør at man lærer litt om alt. Det er også en fordel at jobben oppleves meningsfull. Utdanning er tross alt noe som veldig mange er opptatt av!