Håvard Lunnan

Utredningsleder i avdeling for barnehage og grunnskole, seksjon for kompetanse og profesjonsutvikling.

Bilde av Håvard Lunnan
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Jeg er utdannet allmennlærer med samfunnsfag og spesialpedagogikk som fordypning, og har også en master i skoleledelse fra de senere år. Jeg har jobbet som lærer og skoleleder i 25 år, hovedsakelig i Oslo. Etter det 8 år i Utdanningsdirektoratet i avdeling for skoleutvikling, før jeg kom til KD for 4 år siden. Fikk en forsmak på departementsjobb et par år før jeg begynte her fast, på utlån fra Udir til et stortingsmeldingsprosjekt.

Den største forskjellen fra Udir til KD er kanskje at i direktoratet jobbet jeg med å iverksette tiltak, mens i KD får jeg være med å utforme politikken og tiltakene som skal bidra til kvalitetsutvikling i hele sektoren. Det ble utslagsgivende for at jeg søkte meg hit, og jeg trives veldig godt med å få bruke min erfaring fra sektor og kompetanse på skoleutvikling inn i ulike prosesser her i departementet.

Min arbeidshverdag

Arbeidsdagen varierer mye, alt fra de store prosessene med stortingsmeldinger, offentlige utredninger og høringer, til å bidra i mediesaker på feltet kompetanseutvikling med korte frister. Jeg jobber sammen med mange kolleger i egen avdeling og på tvers av avdelinger på huset, og opplever det som svært meningsfullt å samarbeide på tvers av kompetanse og erfaringsbakgrunn. Sitter ofte i ulike møter i løpet av dagen, mens andre dager må man rydde tid til å sitte mer konsentrert for å lese eller skrive på større oppgaver.

For meg er variasjonen i oppgaver, samarbeid og tidsbruk veldig motiverende. Om noe kunne jeg kanskje tenkt meg mer tid til å være ute i sektor for å kjenne på hva som rører seg, og ikke minst få bedre tid til å bli kjent med noen av de dyktige fagfolkene som jobber hver dag, på alle nivåer i sektor, for å gi barn og unge et godt opplæringstilbud.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Siden min faglige bakgrunn handler om opplæring, ledelse og utvikling, synes jeg jeg får brukt dette hver eneste dag. Opplever at det kjennes trygt at jeg har referanser til det daglige liv i sektoren, samtidig som det er svært spennende å få bruke denne kompetansen sammen med kolleger med en annen faglig bakgrunn. 

Tips til studenter og jobbsøkere?

Om du har lyst til å være med og legge til rette for at barn og unge skal få et godt opplæringstilbud, er KD stedet å jobbe. Som skolemann og pedagog tenker jeg det aldri er feil å få med seg noe praksis fra sektoren, men det viktigste er at du har lyst til å bidra til barn og unges liv gjennom tverrfaglige og spennende prosesser. Og lykkes du ikke første gang, er det bare å prøve igjen!