Johanne Severinsen

Utredningsleder i kommunikasjonsenheten.

Bilde av Johanne Severinsen
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

­Jeg har hovedfag i medievitenskap fra UiO. Før jeg kom til KD, jobbet jeg med kommunikasjon forskjellige steder i universitets- og høyskolesektoren. Jeg hadde ikke egentlig tenkt til å bytte jobb, men så spurte sjefen min på OsloMet om jeg hadde lyst til å hospitere i KD i et halvår. Jeg tenkte at det var det dumt å si nei til, og så var jobben her i KD så spennende at da det ble en ledig stilling, søkte jeg. Nå har jeg vært her i tre og et halvt år, og har det helt topp. 

Min arbeidshverdag

Jobben er deilig uforutsigbar. Når jeg kommer om morgenen, har jeg gjerne en plan over hva jeg skal gjøre, men ganske ofte må dette kastes om på fordi det dukker opp noe annet som haster mer. De siste par årene har det jo vært en del av det.

Mediebildet styrer mye. Dagene går gjerne til å svare på henvendelser fra journalister og forberede politikerne til intervjuer, selge inn egne saker eller skrive pressemeldinger og innlegg. I tillegg planlegger vi reiser og besøk for statsrådene.

Det beste med jobben er å få jobbe med kombinasjonen av politikk og fagstoff, og å samarbeide tett med både politisk ledelse og fagavdelingene. Det var forresten en kjempestor overgang å gå fra å jobbe med forskere til å jobbe med politikere. Sistnevnte er jo litt mer spisset i budskapene. Alt vi gjør handler om å gjøre regjeringens politikk kjent, men både politikken og retorikken endrer seg jo hver gang vi får nye statsråder. Da er det litt som å få ny jobb.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Jeg jobber mest med forskning og høyere utdanning, og det er veldig greit å kjenne sektoren jeg jobber med godt fra før. Det er godt å ha en akademisk utdanning i bunnen, men veldig mye av det jeg gjør i det daglige har jeg vel egentlig lært på jobb.

Tips til studenter og jobbsøkere?  

Dette er en jo en jobb hvor du bør like å jobbe med folk. I løpet av en dag snakker jeg ofte med veldig mange forskjellige mennesker. Det er også en fordel å skrive godt og lett forståelig. Og så må du beholde roen og humøret når det koker.