Kari-Elisabeth Vambeseth Skogen

Seniorrådgiver i avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder, seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag.

Bilde av Kari-Elisabeth Vambeseth Skogen
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Jeg har en bachelorgrad i produktdesign og en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Dette er nok ikke den vanligste veien inn i KD, men mellom gradene satt jeg ett år i arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjon, hvilket åpnet øynene mine for KD og embetsverket for øvrig.

Masteroppgaven min handlet om Norges innovasjonsevne og gjorde meg mer interessert politikk for forskning og innovasjon, og jeg jobbet som prosjektleder for et arrangement kalt UngForsk samtidig som jeg ferdigstilte masteren min. Da jeg var nyutdannet dukket tilfeldigvis – og heldigvis – en utlysning til KDs forskningsavdeling opp. Jeg hadde flere venner og bekjente fra studentbevegelsen her som snakket varmt om KD som arbeidssted, og følte meg utrolig heldig da jeg fikk jobben og begynte som førstekonsulent høsten 2013.

Min arbeidshverdag

Jeg har tidligere jobbet med de vitenskapelige prisene (Abelprisen, Holbergprisen og Kavliprisene), Forskningsbarometeret og statsbudsjettet. Nå jobber jeg med å sammenfatte og kommunisere forskning til fagavdelingene og politisk ledelse, i tillegg til at jeg har ansvar for en møteserie vi kaller Møteplass: FoU (Forskning og Utvikling). Her inviterer vi forskere til å presentere relevant arbeid for ansatte i departementet.

Jeg tar også en Offentlig sektor-PhD, hvilket er en doktorgradsutdannelse finansiert av Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Jeg forsker på hvordan forskning påvirker politikk, spesifikt hvordan ansatte i departementene bruker forskning i arbeidet med politikkutforming. Arbeidet med en PhD er naturlig nok et selvstendig arbeid, men både fagmiljøet på UiO og kolleger i KD er gode diskusjonspartnere.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Jeg kan ikke skryte på meg å bruke så mye av det faglige jeg lærte på bachelor og master, men teknikker og metoder for læring og oppgaveløsning har jeg absolutt tatt med meg inn i departementet. Fra studentpolitikken lærte jeg mye om kunnskapspolitikken og aktørene som er sentrale for KD, samtidig som jeg fikk god trening i notatskriving og presentasjonsteknikk. Doktorgradsutdannelsen jeg nå tar er veldig relevant for jobben i analyseseksjonen, da jeg forsker på et tema som er i kjernen på arbeidsoppgavene mine i KD, og jeg stadig blir flinkere til å lese, forstå og oversette forskning.

Tips til studenter og jobbsøkere?  

Kunnskapsdepartementet bugner av flotte mennesker med ulike bakgrunner som utfyller hverandre. Stol på at du har noe å tilby hvis du ønsker å søke deg hit, og tør å lære av de rundt deg. Det er en interessant, betydningsfull, lærerik og trygg plass å jobbe, og takket være gode utviklingsmuligheter internt er det mange som blir her lenge. Det er en stor fordel - særlig om man kommer hit som nyutdannet.