Espen Moseng

Rådgiver i avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk, seksjon for styring og utdanningsstøtte.

Bilde av Espen Moseng
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Mastergrad i statsvitenskap fra UIO. Ved siden av masterstudiene jobbet jeg en periode i 50% prosjektstilling for Røde Kors. Jeg søkte jobb i KD fordi kunnskaps- og utdanningspolitikk engasjerer meg, og oppfattes meningsfylt og givende å jobbe med.

Min arbeidshverdag

Min arbeidshverdag inneholder blant annet bidrag til etatsstyring av underliggende virksomhet, sikkerhets- og beredskapsarbeid, og saksbehandling av to byggeprosjekter. Dette innebærer at jeg bla. deltar i prosjektgrupper som innebærer kunnskapsdeling på tvers i departementet.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Gjennom studiet i statsvitenskap opparbeidet jeg forståelse av forholdet mellom politikk og administrasjon, som er nyttig i arbeidshverdagen i et departement. I arbeidet med masteroppgaven fikk jeg anledning til å fordype meg i spenningsfeltet politikk, sentralforvaltning og fag. Videre lærte jeg hvordan innhente og bearbeide mye informasjon på relativt kort tid. Det er en svært nyttig egenskap i jobb i KD. 

Tips til studenter og jobbsøkere?  

Engasjement utenfor studiet kombinert med faglig dyktighet. Å være faglig trygg er en forutsetning, men jeg vil understreke viktigheten av å engasjere seg i noe utover studiet, dels fordi det ofte er en nyttig erfaring, og dels fordi det virker positivt i en jobbsøkerprosess.