Standardiseringsrådet

Standardiseringsrådet skal ta initiativ til og tilrettelegge for systematisk bruk av IT-standarder.

Rådet skal gi anbefalinger til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om hva som bør bli forvaltningsstandarder. Rådet skal primært beskjeftige seg med standarder som har relevans for en stor bredde av offentlige aktører. Difi beslutter selv hva som er anbefalte forvaltningsstandarder, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet beslutter obligatoriske forvaltningsstandarder.