Ekspedisjonssjef Bente Odlo

E-post: Bente.Odlo@lmd.dep.no
Telefon: (+47)  22 24 91 22
Mobil: (+47) 930 33 275

Avdeling for matpolitikk