Avdelingsdirektør Cathrine Steinland

E-post: Cathrine.Steinland@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 92 42
Mobil: (+47) 901 78 660

Seksjon internasjonal koordinering og forbrukarinteresser (SIF)