Avdelingsdirektør Hanne Klægstad

E-post: Hanne.Klagstad@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 91 52
Mobil: (+47) 901 74 441

Seksjon for eigedoms- og busetnadpolitikk (SEB)