Ekspedisjonssjef Viil Søyland

E-post: Viil.Soyland@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 92 38
Mobil: (+47) 993 93 211

Landbrukspolitisk avdeling (LP)