Patentstyret

Styret for det industrielle rettsvern

Patentstyret hjelper norsk næringsliv og innovasjonsmiljøer å styrke egen virksomhet ved bruk av industrielle rettigheter. God bruk av industrielle rettigheter er med på å sikre investeringer, konkurranseposisjoner og bidra til økonomisk vekst i det norske samfunnet.

Patentstyret behandler søknader om patenter, varemerkeregistrering og designbeskyttelse. For å øke kunnskap om industrielle rettigheter, gjennomfører Patentstyret et bredt spekter av kurs, seminarer, møter og foredrag rettet mot ulike målgrupper. I tillegg tilbyr Patentstyret kundene sine ulike typer forundersøkelser. Disse forundersøkelsen omfatter blant annet oversikter over teknologiens stilling innenfor et bestemt fagområde, forhåndsvurderinger av ideer til patenter, varemerker og design, og overvåkning av bestemte aktiviteter eller aktører på oppgitte områder. Dette er informasjon som er av stor betydning i mange deler av næringslivet og for flere offentlige aktører.

”Gjør ideer til verdier” er Patentstyrets visjon. Som en sentral statlig aktør innen innovasjon og verdiskaping i Norge, skal Patentstyret være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til rollen som myndighetsorgan.

Patentstyret har tre roller:

  • Myndighetsrollen: behandler og avgjør søknader om patenter, varemerkeregistrering og designbeskyttelse
  • Pådriverrollen: tar initiativ og stimulerer norsk næringsliv til økt beskyttelse og bedre bruk av immaterielle rettigheter
  • Oppdragsrollen: leverer informasjons- og rådgivningstjenester tilpasset skiftende behov i norsk næringsliv.

Organisasjon: Patentstyret har ca 260 ansatte innenfor fagområdene juss, teknikk, økonomi/ administrasjon, informasjon og markedsføring.

Relevante lenker:

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.patentstyret.no/no/