Norsk Romsenter (NRS)

Norsk Romsenters hovedoppgave er å ivareta norske interesser innen romindustrien, romforskning og bruk av romteknologi

Norsk Romsenters hovedoppgave er å ivareta norske interesser innen romindustrien, romforskning og bruk av romteknologi.

Norges romvisjon har fokus på nytte for samfunnet. I Norges langtidsplan for romvirksomhet heter det:

“Norge er i 2015 det landet i verden som har størst nytte av rommet.”

Visjonen er basert på en tanke om at rommet kan løse viktige behov i samfunnet. Den overordnede målsettingen med norsk romvirksomhet er å gi vesentlige og vedvarende bidrag til økt verdiskapning, innovasjon, kunnskapsutvikling, miljø og samfunnssikkerhet.

Nettside: http://www.romsenter.no/

Til toppen