Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

Om Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

Opprettet: 2003-01-01

Type: Nemnd

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Konkurransepolitisk avdeling

Kontakt

Postadresse: Postboks 439 Sentrum, Bergen, 30

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.