Styret i Institutt for energiteknikk

Institutt for energiteknikk (IFE) er organisert som en selvstyrende stiftelse. Stiftelsens formål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling på energiområdet og på andre områder der stiftelsens kompetanse særlig egner seg, samt andre aktiviteter som står i forbindelse hermed, herunder samarbeid med, deltakelse og eierskap i andre selskaper og organisasjoner. IFEs styre består av syv medlemmer, hvorav fem oppnevnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og to velges blant de ansatte. Instituttet følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Om styret i Institutt for energiteknikk

Opprettet: 1948

Type: Styre, stiftelse

Kontakt

Postadresse: Postboks 40, 2027 Kjeller

Eget nettsted: www.ife.no

Aktive medlemmer (pr. 2. juni 2022)

  • Olav Fjell (styreleder)
  • Jo Døhl (styremedlem)
  • Ingvill H. Mykland (styremedlem)
  • Sven Ordéus (styremedlem)
  • Katrine Trovik (styremedlem)
  • Mario Hoffmann (ansattvalgt styremedlem)
  • Josefine Selj (ansattvalgt styremedlem)