Styret i Institutt for energiteknikk

Institutt for energiteknikk (IFE) er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt med virksomhetsområdene: Forskning og utvikling, radiofarmasi og nukleærteknologi. Instituttet eier og drifter Norges to nedstengte atomreaktorer. Staten finansierer drift og sikring av reaktorene og kostnader knyttet til opprydding av atomavfall etter den nukleære forskingen ved instituttet. IFEs styre består av syv medlemmer, hvorav fem oppnevnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og to velges blant de ansatte.

Om styret i Institutt for energiteknikk

Opprettet: 1948

Type: Stiftelse

Kontakt

Postadresse: Postboks 40, 2027 Kjeller

Eget nettsted: www.ife.no

Medlemmer (pr. 27. februar 2024)

  • Olav Fjell (styreleder)
  • Jo Døhl (styremedlem)
  • Charlotte Berge (styremedlem)
  • Sven Ordéus (styremedlem)
  • Benedikte B. Bjørn (styremedlem)
  • Mario Hoffmann (ansattvalgt styremedlem)
  • Josefine Selj (ansattvalgt styremedlem)